Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zarządzenie nr 82/20 Wojewody Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 284

Data wytworzenia: 2020-09-07 16:17:04
Data publikacji: 2020-09-07 16:17:06
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2020-09-07 16:17:06

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki