Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zarządzenie nr 89/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 296

Data wytworzenia: 2020-09-07 16:23:54
Data publikacji: 2020-09-07 16:23:56
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2020-09-07 16:23:56

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki