Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łubniany za cenę niższą niż jej wartość rykowa 

Pliki do pobrania
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łubniany za cenę niższą niż jej wartość rynkowa

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 789

Data wytworzenia: 2015-09-02 12:05:51
Data publikacji: 2015-09-02 12:05:55
Ostatnio aktualizował(a): Jabłońska Grażyna
Data ostatniej zmiany: 2015-09-02 12:05:55

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki