Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewodzkiego w Opolu

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 678

Data wytworzenia: 2015-11-03 11:52:42
Data publikacji: 2015-11-03 11:52:46
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 10:28:45

Historia zmian artykułu:
2019-09-13 10:28:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki