Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Identyfikacji Zagrożeń w Działalności Wojewody Opolskiego

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 643

Data wytworzenia: 2015-12-21 09:16:09
Data publikacji: 2015-12-21 09:16:14
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 09:58:16

Historia zmian artykułu:
2019-09-13 09:58:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2019-09-13 09:56:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2019-09-13 09:55:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2019-08-27 09:26:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki