Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

zmieniajace zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 19/16 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Pliki do pobrania
  • zmieniajace zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 19/16 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 639

Data wytworzenia: 2016-02-26 12:08:18
Data publikacji: 2016-02-26 12:08:21
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 13:26:29

Historia zmian artykułu:
2019-09-13 13:26:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki