Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających sie o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

Pliki do pobrania
  • w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających sie o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 913

Data wytworzenia: 2015-04-02 12:13:52
Data publikacji: 2015-04-02 12:13:58
Ostatnio aktualizował(a): Jabłońska Grażyna
Data ostatniej zmiany: 2015-04-29 12:56:00

Historia zmian artykułu:
2015-04-29 12:56:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna, V
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki