Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

zmieniające zarządzenie nr 90/15 Wojewody Opolskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Wydziału Finansów, Budżetu i Certfikacji  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - wykonującego zadania Wojewody Opolskiego jako dysponenta  części budżetowej 85/16

Pliki do pobrania
  • zmieniające zarządzenie nr 90/15 Wojewody Opolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - wykonującego zadania Wojewody Opolskiego jako dysponenta części budżetowej 85/16

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 590

Data wytworzenia: 2016-03-16 10:37:52
Data publikacji: 2016-03-16 10:37:56
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 13:20:48

Historia zmian artykułu:
2019-09-13 13:20:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-03-23 14:54:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna, korekta
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki