Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

zmieniające zarządzenie nr 134/14 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych Skarbu Państwa na rzecz najemców i udzielenie bonifikaty od ceny ich sprzedazy

Pliki do pobrania
  • zmieniające zarządzenie nr 134/14 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych Skarbu Państwa na rzecz najemców i udzielenie bonifikaty od ceny ich sprzedazy

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 898

Data wytworzenia: 2015-04-09 09:06:00
Data publikacji: 2015-04-09 09:06:03
Ostatnio aktualizował(a): Jabłońska Grażyna
Data ostatniej zmiany: 2015-04-29 13:17:03

Historia zmian artykułu:
2015-04-29 13:17:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna, V
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki