Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

Pliki do pobrania
  • zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 869

Data wytworzenia: 2015-04-16 11:19:41
Data publikacji: 2015-04-16 11:19:45
Ostatnio aktualizował(a): Jabłońska Grażyna
Data ostatniej zmiany: 2015-04-29 13:27:57

Historia zmian artykułu:
2015-04-29 13:27:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna, V
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki