Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa

Pliki do pobrania
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 983

Data wytworzenia: 2015-04-16 13:13:19
Data publikacji: 2015-04-16 13:13:22
Ostatnio aktualizował(a): Jabłońska Grażyna
Data ostatniej zmiany: 2015-04-29 13:42:28

Historia zmian artykułu:
2015-04-29 13:42:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna, V
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki