Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Pliki do pobrania
  • w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 700

Data wytworzenia: 2015-06-09 12:16:55
Data publikacji: 2015-06-09 12:16:58
Ostatnio aktualizował(a): Jabłońska Grażyna
Data ostatniej zmiany: 2015-06-10 08:36:23

Historia zmian artykułu:
2015-06-10 08:36:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna, korekta
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki