Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

zmienające zarządzenie  nr 59/15 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powolania Rady ds.Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Opolskim

Pliki do pobrania
  • zmieniające zarządzenie nr 59/15 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Opolskim

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 695

Data wytworzenia: 2015-06-09 12:36:27
Data publikacji: 2015-06-09 12:36:29
Ostatnio aktualizował(a): Jabłońska Grażyna
Data ostatniej zmiany: 2015-06-09 12:36:29

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki