Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył(a): Ministerstwo Zdrowia
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 863

Data wytworzenia: 2017-02-16 14:39:20
Data publikacji: 2017-02-16 14:39:23
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2020-02-07 08:02:58
Zarchiwizowano: 2020-02-07 08:02:58

Historia zmian artykułu:
2020-02-07 08:02:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki