Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Program Osłonowy MR,PiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Projekty mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

W tegorocznej edycji, na którą przeznaczono 3 mln zł., dofinansowane będą działania w ramach czterech priorytetów:  

  1. Priorytet IRozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
  2. Priorytet IIPoprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie;
  3. Priorytet IIIDostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
  4. Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu wraz z załącznikami należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie do dnia                  19 lutego 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć we wskazanym terminie osobiście w tut. Urzędzie.

Urząd Wojewódki dokonuje oceny złożonych wniosków aplikacyjnych w terminie do 2 marca 2017 r. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania. Wnioski niekompletne lub wadliwe nie będą rozpatrywane.

Ewentualnych pytań dotyczących konkursu udzieli Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (tel. (22) 661 12 77; e-mail: ).

Wytworzył(a): Próchniak Mirosław
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 905

Data wytworzenia: 2018-01-25 13:24:36
Data publikacji: 2018-01-25 13:24:42
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2020-05-26 10:20:06
Zarchiwizowano: 2020-05-26 10:20:06

Historia zmian artykułu:
2020-05-26 10:20:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.3
2018-01-25 13:28:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.3
2018-01-25 13:27:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v2
2018-01-25 13:26:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, Przeniesienie z sekcji "Ogólne informacje " do sekcji "Ogłoszenia"

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.