Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Przebudowa infrastruktury informatycznej - etap VI oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego realizowanego w ramach zadania pn. Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych - etap VIII - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Przebudowa infrastruktury informatycznej - etap VI oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego realizowanego w ramach zadania pn. Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych - etap VIII
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-07-08
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV45311200-2; 45314320-0 ; 45315100-9
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.11.2020.MP
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium10 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zawarte jest w pliku do pobrania - plik nr 9

 

BOU.V.272.11.2020.MP                                                                            Opole, dnia 8 lipca 2020 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym pn.:
Przebudowa infrastruktury informatycznej - etap VI oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego realizowanego w ramach zadania pn. Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych - etap VIII.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. o godz. 10:30 miało miejsce otwarcie ofert, zgodnie z terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 484 250 zł, w tym na:

  1. Przebudowę infrastruktury informatycznej, etap VI - 448 250 zł,
  2. Wykonania oświetlenia awaryjnego realizowanego w ramach zadania pn. Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych, etap VIII – 36 000 zł.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do Biura Podawczego/parter wpłynęły 3 oferty w zestawieniu jak poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Gwarancja producenta na zainstalowany system okablowania strukturalnego systemowego

ilość lat

1

STIMO Sp. z o.o.

Ul. R. Kaczorowskiego 6

38-400 Krosno

416 841,83

30 lat

2

Comp S.A.

Ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

555 303,56

30 lat

3

COMPLEX II

Ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

490 700,14

30 lat

 

            Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili wymagany w SIWZ: okres gwarancji na roboty budowlane (3 lata), termin wykonania (90 dni od dnia podpisania umowy) oraz warunki płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

Zamawiający przypomina, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Izabela Bryja

 

 

Zamawiający publikuje w załączeniu odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - pismo nr BOU.V.272.11.2020.MP z dnia 1 lipca 2020r.  (Załącznik nr 7)

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 568

Data wytworzenia: 2020-06-23 09:48:39
Data publikacji: 2020-06-23 09:59:39
Ostatnio aktualizował(a): Parobiec Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2020-07-30 15:04:00

Historia zmian artykułu:
2020-07-30 15:04:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Procedura przetargowa zakończona.
2020-07-17 12:37:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2020-07-08 12:59:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Informacja z otwarcia ofert
2020-07-01 12:58:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.