Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Przebudowa infrastruktury informatycznej w OUW– etap V - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Przebudowa infrastruktury informatycznej w OUW– etap V
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-06-06
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV45311200-2; 45314320-0 ; 45315100-9
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.5.2019.AT
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium8 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

 

BOU.V.272.5.2019.AT                                                                         Opole, dnia 8 lipca 2019 r.

 

                                                                                           ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przebudowa infrastruktury informatycznej, etap V”- w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

        Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 8 lipca 2019 r. dokonał wyboru oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę – Wykonawcę -COMPLEX 2 Waldemar Spież ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 322 708,05 zł

brutto: 396 930,90 zł

                       W związku z faktem, że najkorzystniejsza oferta przekracza wartość środków przeznaczonych na realizację zamówienia, Zamawiający postanowił zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

a) Cena –   60 %                                                                                                                           

b) Okres gwarancji producenta na system okablowania strukturalnego systemowego – 40%                                          

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość 100 punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty, niepodlegające odrzuceniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60 %

C bad.

 

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium okres gwarancji producenta na zainstalowany system okablowania strukturalnego

20 lat –  0 pkt.

25 lat – 20 pkt.

30 lat – 40 pkt.

 

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

2

COMPLEX 2             Waldemar Spież

Ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

            396 930,90

C =  ------------------  x 60 % = 60,00 pkt.

            396 930,90.

30 lat – 40 pkt

100 pkt.

3

Systemy i Sieci komputerowe

Mgr inż. Marek Nowakowicz

46-166 Ligota Książęca 44

            396 930,00

C =  ------------------  x 60 % = 52,50 pkt.

            424 350,00

30 lat – 40 pkt

92,50 pkt

4

Defero Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 102/112

98-200 Sieradz

            396 930,00

C =  ------------------  x 60 % = 39,92 pkt.

            596 550,00

30 lat – 40 pkt

79,92 pkt

 

Podpisano

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.5.2019.AT                                                                         Opole, dnia 7 czerwca 2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 21 maja 2019 r. pn.: „Przebudowa infrastruktury informatycznej, etap V”- w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14.

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz.: 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę:
376 000,00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły 4 oferty w zestawieniu jak poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Zaoferowany okres gwarancji producenta na system okablowania strukturalnego systemowego

1

BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski Spółka Jawna

Ul. Graniczna 29; 09-407 Płock

367 155,00 zł.

30 lat

2

COMPLEX 2 Waldemar Spież

Ul. Nowa 29/31; 90-030 Łódź

396 930,90 zł.

30 lat

3

Systemy i Sieci komputerowe; mgr inż. Marek Nowakowicz

46-166 Ligota Książęca 44

424 350,00 zł

30 lat

4

Defero Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 102/112; 98-200 Sieradz

596 550,00 zł

30 lat

Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Podpisano

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.5.2019.AT                                                                          Opole, dnia 30 maja 2019r.

 

Wykonawcy, którzy pobrali

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego opublikowanego dnia 21.05.2019 r. pn.: „Przebudowa infrastruktury informatycznej – etap V.”

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło drogą elektroniczną zapytanie do treści SIWZ, cytowane poniżej:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu chciałbym prosić o udostępnienie części rysunkowej projektów w formacie edytowalnym np. dwg.

Odpowiedz nr 1.

Zamawiający nie może udostępnić części rysunkowej projektów w formacie edytowalnym np. dwg z uwagi na obowiązywanie praw autorskich do projektu.

Niniejsza odpowiedź na pytanie do SIWZ, jest wiążąca dla Wykonawców.

Podpisano

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Tatarzyńska Agnieszka
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka
Opublikował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 878

Data wytworzenia: 2019-05-21 14:24:06
Data publikacji: 2019-05-21 14:33:35
Ostatnio aktualizował(a): Parobiec Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-07-31 12:12:33

Historia zmian artykułu:
2019-07-31 12:12:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Procedura zakończona.
2019-07-08 14:39:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-06-07 13:08:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Informacja z otwarcia ofert
2019-05-31 12:05:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja odpowiedzi na pytanie do SIWZ

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.