Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Redakcja serwisu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Adres Redakcji Biuletynu Informacji Publicznej:

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. (77) 45 24 125
fax. (77) 45 24 705


Redaktorzy BIP

Lp.

Imię

Nazwisko

Wydział

1.

Edyta

Bach-Starzecka

Biuro Obsługi Urzędu

2.

Iwona

Baran-Proniewicz

3.

Agnieszka

Bebech

4.

Katarzyna

Branicka

5.

Aleksandra

Hojczyk -Walasik

6.

Andrzej 

Łukaszczykiewicz

7.

Wojciech

Medoliński

8.

Agnieszka

Micherda

9.

Małgorzata

Parobiec

10.

Katarzyna

Rączka

11.

Sylwia

Rosińska-Urban

12.

Joanna

Wiesiołek

13.

Joanna

Zajdel

14.

Justyna

Jaskiernia

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania  Kryzysowego

15.

Lesław

Kolisz

16.

Marek

Pawłowicz

17.

Marek

Podlaski

18.

Wiesław

Śmiech

19.

Anna

Babik

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

20.

Sylwia

Bińkowska

21.

Mariusz

Huber

22.

Ewa

Jania

23.Marzena

Janiszewska

24.

Urszula

Pieczarka

25.

Marta

Popiel-Miller

26.

Mirosław

Próchniak

27.

Danuta

Rajkowska

28.

Barbara

Wojnarowska

29.

Agnieszka

Bilińska

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna
i Kartograficzna

30.BarbaraMusioł
31.

Małgorzata

Narolska

32.

Dorota

Kowalska

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

33.

Agnieszka

Brawata

Wydział Infrastruktury
i Nieruchomości

34.

Kamila

Duda

35.

Łukasz

Galios

36.

Grzegorz

Gałek

37.

Małgorzata

Hurska-Bobowicz

38.

Olga

Juros

39.

Katarzyna

Juszczak

40.

Wioleta

Piontek

41.

Sławomir

Simiński

42.

Wojciech

Skakuj

43.

Justyna

Sperczyńska

44.

Grażyna

Turczyńska

45.

Agata

Zolowska

46.

Elżbieta

Kmak

   Wydział Finansów i Budżetu

47.

Agnieszka

Lubasińska

48.

Renata

Szczerba

49.

Ewa

Czarniecka

Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

50.

Bogusława

Kamińska

51.

Sylwia

Lubczyńska

52.

Józefa

Piechowiak

53.

Katarzyna

Radosz-Adamek

54.

Iwona

Turko

55.

Małgorzata

Czech

Wydział Prawny i Nadzoru

56.

Katarzyna

Piasecka

57.

Urszula

Bober- Vandeweyer

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

58.

Dariusz

Kuczer

59.

Dominika

Kujawska-Trinczek

Zespół Audytu Wewnętrznego

60.

Radosław

Pierzga

Biuro Wojewody

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 4670

Data wytworzenia: 2015-03-20 14:13:20
Data publikacji: 2015-03-20 14:13:22
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2020-06-26 14:03:45

Historia zmian artykułu:
2020-06-26 14:03:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja wykazu redaktorów
2020-05-26 14:07:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja
2020-04-06 11:16:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja wykazu redaktorów
2020-03-04 07:57:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2020-03-03 13:10:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja wykazu redaktorów
2020-01-22 14:13:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2020-01-22 14:11:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2020-01-20 11:37:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2020-01-17 14:33:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja wykazu redaktorów
2019-12-18 12:37:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów BIP
2019-12-03 10:30:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja
2019-11-14 13:46:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja
2019-07-05 09:45:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2019-07-05 09:19:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2019-01-29 11:49:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja wykazu redaktorów
2019-01-29 11:40:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja wykazu redaktorów
2019-01-25 10:09:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2019-01-14 08:22:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2018-10-16 14:52:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja wykazu redaktorów
2018-10-16 14:50:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja wykazu redaktorów
2018-08-22 10:17:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja wykazu redaktorów
2018-02-20 08:41:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-02-20 08:40:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-01-15 09:11:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2017-12-15 11:06:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2017-12-15 11:05:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2017-12-14 08:43:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja wykazu redaktorów
2017-12-11 13:29:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2017-10-24 08:00:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja wykazu redaktorów
2017-10-02 11:20:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów BIP
2017-07-04 13:36:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów BIP
2017-06-09 07:55:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2017-06-07 09:14:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2017-03-31 15:25:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2017-03-06 08:35:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2017-02-08 14:12:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2017-02-01 11:21:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2017-02-01 11:18:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu redaktorów
2016-12-06 10:37:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja wykazu redaktorów
2016-11-18 12:24:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja wykazu redaktorów
2016-11-15 14:06:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, zaktualizowano listę redaktorów
2016-11-10 13:03:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2016-11-10 12:46:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, Aktualizacja wykazu redaktorów
2016-10-25 14:54:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacji wykazu redaktorów
2016-09-22 08:03:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja listy redaktorów
2016-09-15 07:51:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tabeli
2016-09-15 07:49:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2016-09-15 07:48:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2016-09-15 07:47:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, Aktualizacja listy redaktorów
2016-07-08 08:46:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, dodano nową osobę do listy redaktorów
2016-06-21 13:30:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
2016-06-21 13:27:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja listy redaktorów
2016-05-30 11:05:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja listy redaktorów
2016-04-21 11:26:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tabeli
2016-04-21 11:24:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatatowanie tekstu v.6
2016-04-21 11:10:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, dodano nowego redaktora
2016-04-18 11:58:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, dodano nowego redaktora
2016-03-31 07:42:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja wykazu redaktorów BIP
2016-03-07 14:42:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2016-03-07 14:39:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja listy redaktorów
2016-03-07 08:06:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja listy
2016-03-02 13:37:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja listy
2016-01-22 10:43:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja wykazu
2016-01-07 16:53:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja wykazu
2015-07-17 12:58:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.19
2015-07-17 12:55:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.18
2015-07-17 12:33:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.14
2015-07-17 11:52:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2015-07-17 11:42:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja listy redaktorów
2015-07-06 11:42:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowal Lidia, Korekta redakcyjna
2015-06-17 10:15:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, Dodanie do listy nowych redaktorów
2015-04-16 13:28:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v5
2015-03-25 12:39:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2015-03-23 14:56:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v5
2015-03-23 09:34:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2015-03-23 09:33:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2015-03-20 14:32:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2015-03-20 14:31:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2015-03-20 14:24:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2015-03-20 14:20:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2015-03-20 14:14:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.