Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - etap IV, część 2 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - etap IV, część 2
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-09-26
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.16.2019.MP
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium5 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

BOU.V.272.16.2019.MP                                              Opole, 2 października 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – etap IV, część 2.

               Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 01.10.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 11.09.2019 r. pod numerem 595960 N-2019 pn.: Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – etap IV, część 2.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

  • cena,
  • gwarancja,
  • termin wykonania przedmiotu zamówienia,

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

MAZUR KOLOR Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58; 12-120 Dźwierzuty

za cenę brutto 186 099,00 zł brutto.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------ x 60

C bad.

Ilość punktów w kryterium GWARANCJA 30%

5 lat = 0 pkt.

6 lat = 10 pkt.

7 lat = 20 pkt

8 lat = 30 pkt

Wzór obliczenia punktów w kryterium

TERMIN WYKONANIA 10%

X

T = ----------  x 10

Y

Łączna liczba punktów

1

MAZUR KOLOR

Zakład Produkcyjny

Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58

12-120 Dźwierzuty

186 099,00

C =  ---------------  x 60 = 60 pkt

186 099,00

8 lat = 30 pkt

20

C = ------- x 10 = 10 pkt

20

100

2

FHU TABASZEWSKI

Wiesław Tabaszewski

ul. Tkacka 1A/2U

48-300 Nysa

186 099,00

C =  ---------------  x 60 = 57 pkt

195 889,38

8 lat = 30 pkt

20

C = ------ x 10 = 10 pkt

20

97

 

            Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej https://bipouw.e-wojewoda.pl

Podpisano

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

 

BOU.V.272.16.2019.MP                                                                    Opole, dnia 26 września 2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym

pn.: „Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - etap IV, część 2”

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert, zgodnie z terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę: 230 251,29 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły 2 oferty w zestawieniu jak poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto zł

Zaoferowany okres gwarancji

Zaoferowany termin wykonania

1

Mazur Kolor

Zakład Produkcyjny

Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58, 12-120 Dźwierzuty

186 099,00 zł.

Maksymalny okres gwarancji – 8 lat

30 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie o 20 dni)

2

FHU TABASZEWSKI

Wiesław Tabaszewski

Ul. Tkacka 1a/2u

48-300 Nysa

195 889,38 zł

Maksymalny okres gwarancji – 8 lat

30 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie o 20 dni)

Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

Podpisano

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 732

Data wytworzenia: 2019-09-11 13:05:10
Data publikacji: 2019-09-11 13:24:29
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2019-10-25 12:11:32

Historia zmian artykułu:
2019-10-25 12:11:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Zmiana statusu zamówienia na zakończone.
2019-10-02 09:56:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2019-09-26 12:27:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Informacja z otwarcia ofert.
2019-09-11 13:29:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.