Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - etap V - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - etap V
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-05-26
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV45421000-4 ; 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.10.2020.MP
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium30 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

BOU.V.272.10.2020.MP                                                  Opole, dnia 4 czerwca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – etap V.

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 4 czerwca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 08.05.2020 r. pod numerem 537862-N-2020 pn.: Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – etap V.

  1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:
  • cena,
  • gwarancja,
  • termin wykonania przedmiotu zamówienia,

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

MAZUR KOLOR Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58; 12-120 Dźwierzuty

za cenę brutto 982 770,00 zł

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. W postępowaniu złożono oferty n/w Wykonawców, a punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------ x 60

C bad.

Ilość punktów w kryterium GWARANCJA 30%

5 lat = 0 pkt.

6 lat = 10 pkt.

7 lat = 20 pkt

8 lat = 30 pkt

Wzór obliczenia punktów w kryterium

TERMIN WYKONANIA 10%

X

T = ----------  x 10

Y

Łączna liczba punktów

1

RENOVATIO

Paweł Tabaszewski

Ul. Podolska 19

48-303 Nysa

982 770,00

C =  -----------------  x 60 = 54,14

1 089 242,26

8 lat = 30 pkt

30

C =  ----------  x 10 = 10

30

94,14

2

MAZUR KOLOR

Zakład Produkcyjny

Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58

12-120 Dźwierzuty

982 770,00

C =  -----------------  x 60 = 60

982 770,00

8 lat = 30 pkt

30

C =  ----------  x 10 = 10

30

100

Podpisano

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

 

BOU.V.272.10.2020.MP                                                                           Opole, dnia 26 maja 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym
pn.: „Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap V”

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) informuje, że w dniu 26 maja 2020 r. o godz. 10:30 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę:
1 490 000 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do Biura Podawczego /parter wpłynęły 2 oferty w zestawieniu jak poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty ogólnobudowlane

Zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

RENOVATIO Paweł Tabaszewski

Ul. Podolska 19; 48-303 Nysa

1 089 242,26

Maksymalny okres gwarancji – 8 lat

130 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie o 30 dni)

2

Mazur Kolor

Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58, 12-120 Dźwierzuty

982 770,00

Maksymalny okres gwarancji – 8 lat

130 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie o 30 dni)

Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

Informacja dot. otwarcia ofert

Zamawiający, mając na uwadze treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) oraz stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20 marca 2020 r. dopuszczające w czasie sytuacji zagrożenia epidemiologicznego transmisję on-line z otwarcia ofert, w celu zapewnienia realizacji zasady, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp, informuje, że zapewnia transmisję on-line z otwarcia ofert poprzez oficjalny kanał Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W tym celu należy uruchomić link: https://www.youtube.com/channel/UCMG5b1B9-76lvoY6wGu7EYg

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 767

Data wytworzenia: 2020-05-08 10:26:27
Data publikacji: 2020-05-08 10:58:32
Ostatnio aktualizował(a): Parobiec Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2020-06-19 13:47:16

Historia zmian artykułu:
2020-06-19 13:47:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Postępowanie przetargowe zakończone.
2020-06-04 14:18:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-05-26 13:07:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Informacja z otwarcia ofert

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.