Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Samodzielne stanowisko pracy ds. dialogu społecznego i obywatelskiego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa oddziału

Samodzielne stanowisko pracy ds. dialogu społecznego i obywatelskiego

Telefon

77 45 24 705

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

 1. prowadzenie prac związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, zwanej dalej Komisją;
 2. współdziałanie w Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w organizowaniu dialogu społecznego w województwie;
 3. podejmowanie działań na rzecz promocji i upowszechniania wiedzy na temat dialogu społecznego i obywatelskiego; 
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz:
  1. osobami prawnymi i jednostkami organizacyjne działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  2. stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;
  3. spółdzielniami socjalnymi;
  4. spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, na rzecz angażowania ich w dialog społeczny w województwie.

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ust. 4  pkt 9  lit. a, b, c, d w zakresie określonym w art.5b ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

7. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ust. 4  pkt 9  lit. a, b, c, d określi Wojewoda w drodze zarządzenia na okres od roku do 5  lat.

Wytworzył(a): Wakuła Beata
Wprowadził(a): Wakuła Beata
Opublikował(a): Wakuła Beata
Liczba wyświetleń: 1280

Data wytworzenia: 2014-11-25 14:37:57
Data publikacji: 2014-11-25 14:38:04
Ostatnio aktualizował(a): Ziomek Anna
Data ostatniej zmiany: 2015-11-26 11:45:26
Zarchiwizowano: 2015-11-26 11:45:26

Historia zmian artykułu:
2015-11-26 11:45:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ziomek Anna, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.