Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Przyjmowanie i załatwianie spraw - OUW

  

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Sposoby załatwiania spraw

1.  Sprawy wniesione do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 35 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
2.  Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz zarządzeniem nr 13/17 Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2017 r., w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.
3.  W celu realizacji spraw osób mających problemy w komunikowaniu się, Urząd zapewnia osobom uprawnionym dostęp do świadczenia usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo migowego (SJM) i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) oraz do środków wspierających komunikowanie się, takich jak poczta tradycyjna, elektroniczna i przesyłanie faksów.

Sposoby przyjmowania korespondencji

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje o następujących możliwościach dostarczania dokumentów:
 I. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1. W celu doręczania dokumentów elektronicznych udostępniono  adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /55s5j1nbiz/skrytka
2. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl ), uwierzytelnione Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
3. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wynosi 5MB, z tego rozmiar załączników nie może przekroczyć 3,5MB, co wynika z możliwości udostępnionej przez platformę ePUAP.
 II. Poczta elektroniczna  urzędu
Bez potwierdzenia doręczenia  na adres poczty urzędu: bok(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 10MB wraz z załącznikami.
 III. Osobiście lub za pośrednictwem dostawcy przesyłek w godzinach pracy urzędu.
1. Potwierdzenie doręczenia dokumentu następuje poprzez dokument papierowy sporządzony przez  adresata.
2. Informatyczne nośniki danych, na których może zostać doręczony dokument:
- płyta CD/DVD
- pendrive
- dysk zewnętrzny 
Przed wczytaniem danych nośniki zostaną przeskanowane programem antywirusowym.
Do zapisywania załączników dodawanych do pism stosuje się formaty danych:
xls   xlsx    doc  docx   pdf   rtf   svg  txt   jpg   tiff   wav   mp3   avi   mpg   zip   xml  html 

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 23918

Data wytworzenia: 2014-11-12 15:49:31
Data publikacji: 2014-11-12 15:49:34
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2017-12-14 08:37:00

Historia zmian artykułu:
2017-12-14 08:37:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2017-10-19 08:29:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2017-10-19 08:25:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2017-10-19 08:20:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-02-23 09:27:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2016-02-15 14:02:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2014-11-25 08:20:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2014-11-19 22:12:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.3
2014-11-13 10:13:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-12 18:07:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 18:06:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
2014-11-12 18:05:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
2014-11-12 15:59:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 15:53:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.