Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

WYKAZ AKT PRZECHOWYWANYCH W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM OUW ZLIKWIDOWANYCH RZEDSIĘBIORSTW, DLA KTÓRYCH WOJEWODA  OPOLSKI  BYŁ ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

tel.: (77) 45-79-964

   
1. Opolskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Opolu:  
akta osobowe  1945-1993  
dokumentacja płacowa 1973-1992  
   
2. Opolskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego w Opolu:  
akta osobowe 1950-1995  
dokumentacja płacowa 1975-1995  
   
3. Zakłady Przemysłu Lniarskiego „SŁALEN” z siedzibą w Głogówku:  
akta osobowe 1949-1992  
dokumentacja płacowa 1965-1991  
   
4. Zakłady Przemysłu Lniarskiego „SŁALEN”  z  siedzibą w Nędzy:  
akta osobowe 1949-1990  
dokumentacja płacowa w aktach osobowych  
   
5. Zakłady Przemysłu Lniarskiego „SŁALEN” z siedzibą w Pietrowicach Wielkich:  
akta osobowe 1948-1989  
dokumentacja płacowa w aktach osobowych  
   
6. Zakłady Przemysłu Lniarskiego „SŁALEN” z siedzibą w Tworkowie:  
akta osobowe 1951-1970  
   
7. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Opolu:  
akta osobowe 1966-1994  
dokumentacja placowa 1978-1994  
   
8. Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Niemodlinie:  
akta  osobowe 1955-1994  
dokumentacja płacowa 1967-1968 oraz 1975-1994  
   
9. Przedsiębiorstwo Wdrożeń Postępu Państwowych Gospodarstw Rolnych „ROLTECH” w Opolu:
akta osobowe 1987-1994  
dokumentacja płacowa 1981-1994  
   
10. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa w Ozimku (PRIM): 
akta osobowe 1948-1994  
dokumentacja płacowa 1983-1994  
   
11. Opolska Centrala Materiałów Budowlanych w Opolu:  
akta osobowe 1951-1995  
dokumentacja płacowa 1969-1994  
   
12. Wojewódzki  Zakład Usług Wodnych w Opolu z siedzibą w Czarnowąsach:  
akta osobowe 1979-1994  
dokumentacja płacowa 1979-1994  
   
13. Przedsiębiorstwo Remontowo -Montażowe Przemysłu Zbożowo Młynarskiego „PREMO w Opolu:
akta osobowe 1957-1995  
dokumentacja płacowa 1977-1995  
   
14. Państwowy Ośrodek Maszynowy w Grodkowie:  
akta osobowe 1950-1992  
dokumentacja płacowa 1972-1992  
   
15. Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno - Melioracyjnego w Opolu:  
akta osobowe1967-1996  
dokumentacja płacowa 1979-1992  
   
16. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Sprzętu  i Transportu Budownictwa Rolniczego w Opolu: 
akta osobowe 1952-1992  
dokumentacja płacowa 1979-1992  
   
17. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w wodę „WODROL” w Opolu:  
akta osobowe 1956-1994  
dokumentacja płacowa 1979-1994  
   
18. Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictwa Rolniczego w Opolu:  
akta osobowe  1975-1995  
dokumentacja płacowa 1975-1995  
   
19. Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego  w  Grodkowie:  
akta osobowe 1954-1993  
dokumentacja płacowa 1979-1993  
   
20. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „INWESDIM” w Opolu ul. Luboszycka:  
akta osobowe 1952-1991  
dokumentacja płacowa 1978-1991  
   
21. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Kluczbork:  
akta osobowe 1973-1996  
dokumentacja płacowa 1973-1996  
   
22. Zakład Usług Inwestycyjnych „INWESTDIM” Opole, Pl. Wolności:  
akta osobowe 1951-1991  
dokumentacja płacowa – brak  
   
23. Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa  Ogólnego „MIASTOPROJEKT” w Opolu: 
akta osobowe 1966-1991  
dokumentacja płacowa 1979-1992  
   
24. Opolskie Przedsiębiorstwo Górniczo Geologiczne Przemysłu Materiałów Budowlanych „CERGEO” w    Opolu (GEOBUD):
akta osobowe 1955-1994  
dokumentacja płacowa 1961-1994  
   
25. Wojewódzki Dom Kultury w Opolu:  
akta osobowe 1953-1992  
dokumentacja płacowa 1983-1992  
   
26. Przedsiębiorstwo Remontowo Produkcyjne „PREBUT” Opole:  
akta osobowe 1951 -2001  
dokumentacja płacowa 1981-2001  
   
27. Gospodarstwo Pomocnicze Sklep – Stołówka - Bufet przy Urzędzie Wojewódzkim w Opolu:
akta osobowe 1987-1992  
dokumentacja płacowa 1975-1992  
   
28. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Opolu:  
akta osobowe 1948-1994  
dokumentacja płacowa 1980-1994  
   
29. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „BUDOMAT” w Opolu:  
akta osobowe 1956-1995  
dokumentacja płacowa 1984-1995  
   
30. Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 w Opolu, ul. Cygana: 
akta osobowe 1947-1997  
dokumentacja płacowa 1978-1998  
   
31. Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Opolu:  
akta osobowe 1955-1996  
dokumentacja płacowa 1972-1997  
   
32. Centrala Rybna w Opolu:  
akta osobowe 1951-1997  
dokumentacja płacowa 1960-1997  
   
33. Biuro  Projektów Budownictwa Wiejskiego w Opolu:  
akta osobowe 1964-1991  
dokumentacja płacowa 1978-1991  
   
34. Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych w Kluczborku:  
akta osobowe 1948-1995  
dokumentacja płacowa 1985-1995, chałupnicy 1966-1990  
   
35. Opolskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych w Opolu, ul. Budowlanych 52:  
akta osobowe 1950-1997  
dokumentacja płacowa 1965-1997  
   
36. Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe  Budownictwa „TRANSBUD” w Opolu, ul. Kępska :
akta osobowe 1961-1997  
dokumentacja płacowa 1976-1997  
   
37. Przedsiębiorstwo Przemysłu Rolnego Państwowych Gospodarstw Rolnych w Olszance: 
akta osobowe 1956-1994  
dokumentacja płacowa 1980-1995  
   
38. Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Gospodarki Komunalnej w Brzegu: 
akta osobowe 195-1970 oraz 1972-1996  
dokumentacja  płacowa 1977-1996  
   
39. Zakład Produkcji Wyrobów z Metali i Kamieni Szlachetnych „NAMYSŁÓW” w Namysłowie: 
akta osobowe 1972-1992  
dokumentacja płacowa 1978-1992  
   
40. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” w Opolu:  
akta osobowe 1951-1995  
dokumentacja płacowa 1988-1998  
   
41. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego „SŁAWIĘCICE” Kędzierzyn – Koźle:
akta osobowe 1991-1999  
dokumentacja płacowa 1991-1999  
   
42. Nyskie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych Nysa:  
akta osobowe 1945-1973  
   
43. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów „DROGBUD” w Opolu:  
akta osobowe 1976-1997  
dokumentacja płacowa 1978-1997  
   
44. Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Nysie:  
akta osobowe 1958-1997  
dokumentacja płacowa 1979-1997  
   
45. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyki w Opolu:  
akta osobowe 1962-1998  
dokumentacja płacowa 1980-1998  
   
46. Fundacja na Rzecz Ochrony Zdrowia Mieszkańców Opolszczyzny:  
akta osobowe 1989-1991  
dokumentacja płacowa 1989-1991  
   
47. Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Opolu:  
akta osobowe 1952-1999  
dokumentacja płacowa 1983-1998  
   
48. Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Opolu:  
akta osobowe 1990-1998  
dokumentacja płacowa 1990-1998  
   
49. Zakład Obsługi Technicznej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu, ul. Piastowska 14:
akta osobowe 1993-1999  
dokumentacja płacowa 1993-1998  
   
50. Ośrodek Wypoczynkowy  „CHROBRY” w Pokrzywnej:  
akta osobowe 1977-2000  
dokumentacja płacowa 1980-2000  
   
51. Zakłady Mięsne w Nysie:  
akta osobowe1949-1995  
dokumentacja płacowa 1985-1995  
   
52. Brzeskie Zakłady Urządzeń Wagonowych BEWAG w Brzegu:  
akta osobowe 1950-2002  
dokumentacja płacowa 1971-2001  
   
53  Zakłady Mechaniczne OFAMA Sp. z o. o w Opolu, ul. Niemodlińska:  
akta osobowe 1955-2001  
dokumentacja płacowa 1977-2001  
   
54. Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego w Opolu (PTHW):  
akta osobowe 1959-2004  
dokumentacja płacowa 1974-2003  
   
55. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Przemysłu Mięsnego w Opolu, ul. Światowida 1a:
akta osobowe 1973-2000  
dokumentacja płacowa w aktach osobowych  
   
56. Handlowa Spółdzielnia Pracy SPOŁEM w Opolu, ul. Wspólna 26:  
akta osobowe 1973-1991  
dokumentacja płacowa 1977-1991  
   
57. Opolskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las” w Opolu  
akta osobowe 1962-1993  
dokumentacja płacowa 1962-1993  
   
58. Kluczborskie Przedsiebiorstwo Budowlane w Kluczborku  
akta osobowe 1950-2001  
dokumentacja płacowa 1970-2001  

 

Wykaz sporządzono na podstawie protokołów, spisów zdawczo-odbiorczych oraz dokumentów z działalności przedsiębiorstw.
Ponadto informujemy, iż występują braki w dokumentacji spowodowane zniszczeniem akt w czasie powodzi w 1997 roku.

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 12328

Data wytworzenia: 2015-06-25 10:39:52
Data publikacji: 2015-06-25 10:39:58
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-06-26 14:19:44

Historia zmian artykułu:
2015-06-26 14:19:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie
2015-06-26 14:15:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie artykułu
2015-06-26 14:13:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie artukułu
2015-06-26 12:14:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2015-06-25 10:49:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2015-06-25 10:47:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2015-06-25 10:44:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2015-06-25 10:42:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.