Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego dla urządzeń do ochrony sieci OUW w Opolu. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego dla urządzeń do ochrony sieci OUW w Opolu.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2017-06-21
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV32420000-3; 50312300-8
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.9.2017.AT
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet państwa

 

BOU.V.272.9.2017.AT                                                                                                                                                                                               Opole, dnia 27 czerwca 2017r.

 

 

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup         odnowienia licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń do ochrony sieci OUW w Opolu” z dnia 13.06.2017 r. nr sprawy BOU.V.272.9.2017.AT.

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 27 czerwca 2017 r. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) dokonano wyboru oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: Nbit Sp. z o.o., ul. Metalowców 13a, 41-500 Chorzów jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu, za cenę:

Netto: 129 900,00 zł

Brutto: 159 777,00 zł

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena, możliwa do zaoferowania ilość tokenów mobilnych oraz możliwa do zaoferowania ilość voucherów na szkolenia autoryzowane.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Numer oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ----------------  x 60 %

C bad.

1 % = 1 pkt

Możliwa do zaoferowania ilość tokenów mobilnych

10 szt. = 0 pkt.

Możliwa do zaoferowania ilość voucherów na szkolenia autoryzowane

Voucher na 2 os. = 0 pkt

Łączna liczba punktów

1

Nbit Sp. z o.o.

Ul. Metalowców 13a

41-500 Chorzów

159 777,00

C =  -----------------  x 60 = 60

159 777,00

30 pkt.

10 pkt.

100 pkt.

 

      Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.a) ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn.zm.) umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń w holu głównym – parter  OUW oraz na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

 

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Izabela Bryja

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:

„Zakup odnowienia  licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego dla urządzeń do ochrony sieci OUW w Opolu”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

BOU.V.272.9.2017.AT                                                                                                                                                                                     Opole, dnia 21 czerwca 2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 13.06.2017 r. pn.: „Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego dla urządzeń do ochrony sieci OUW w Opolu.”

 

              Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r.  o godz: 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena

Możliwa do zaoferowania ilość tokenów mobilnych

Możliwa do zaoferowania ilość voucherów na szkolenia autoryzowane

1

Nbit Sp. z o.o.

Ul. Metalowców 13a

41-500 Chorzów

Netto: 129 900,00 zł

 

Brutto: 159 777,00 zł

 

 

20 szt.

 

3 vouchery szkoleniowe

 

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę  163.000,00 zł brutto.
  • Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do dnia 28 lipca 2017 r.
  • Warunki płatności: wynagrodzenie za przedmiot zamówienia płatne będzie na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT, wystawionej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego nie zawierającego zastrzeżeń.

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Izabela Bryja

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Tatarzyńska Agnieszka
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka
Opublikował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 1046

Data wytworzenia: 2017-06-13 11:44:24
Data publikacji: 2017-06-13 12:07:38
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:18:40
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:18:40

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:18:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2017-06-27 14:52:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Aktualizacja postępowania - zamieszczenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-06-21 15:00:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja informacji z otwarcia ofert

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.