Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zamówienia poniżej 30 000 Euro współfinansowane z UE - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńTryb zamówienia / statusData publikacjiOstatnie zmiany
Przeprowadzenie trzech 1-dniowych szkoleń w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z zakresu: zatrudniania cudzoziemców w Polsce -2019-10-03 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-09-24
12:27
Bińkowska Sylwia
2020-08-14
14:12
Noga Aleksander
Organizacja 4 półkolonii integracyjnych w Opolu dla dzieci cudzoziemskich i polskich uczęszczających do szkół podstawowych2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-05-19
14:06
Noga Aleksander
2020-08-14
14:09
Noga Aleksander
Organizacja 6 jednodniowych eventów integracyjnych (wycieczek integracyjnych) dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych 2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-05-19
14:00
Noga Aleksander
2020-08-14
14:08
Noga Aleksander
Projekt, wykonanie, dostawa ulotek promujących działalność Punktów Informacyjno-Doradczych oraz ulotek i plakatów informacyjnych o półkoloniach, eventach dla dzieci cudzoziemskich i polskich2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-05-19
15:46
Noga Aleksander
2020-08-14
14:07
Noga Aleksander
Wykonanie materiałów szkoleniowych i biurowych dla uczestników szkoleń, członków Zespołu ds. integracji cudzoziemców2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-05-19
15:40
Noga Aleksander
2020-08-14
14:07
Noga Aleksander
Krótkie filmy promujące: przebieg półkolonii i eventów dla dzieci, kursów dla nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi oraz działalność Punktu Informacyjno - Doradczego2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-05-19
15:33
Noga Aleksander
2020-08-14
14:06
Noga Aleksander
Realizacja cyklu audycji radiowych dot. realizacji zadań Zespołu ds. integracji cudzoziemców2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-05-19
15:42
Noga Aleksander
2020-08-14
14:05
Noga Aleksander
Ogłoszenia w Internecie dot. promocji Zespołu ds. integracji cudzoziemców2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-05-19
15:44
Noga Aleksander
2020-08-14
14:04
Noga Aleksander
Produkcja i emisja na antenie materiału filmowego dot. prac Zespołu ds. integracji cudzoziemców2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-05-19
15:47
Noga Aleksander
2020-08-14
14:04
Noga Aleksander
Szkolenie z zakresu metody przeprowadzania i spisywania protokołów z przesłuchania stron i świadków w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dla pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich2018-06-18 12:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-06-08
13:22
Noga Aleksander
2020-08-14
14:03
Noga Aleksander
Wykonanie i dostarczenie 4 banerów typu roll-up do promocji Punktów Informacyjno-Doradczych oraz półkolonii, eventów dla dzieci cudzoziemskich i polskich2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-05-19
15:49
Noga Aleksander
2020-08-14
14:02
Noga Aleksander
Świadczenie usług porad psychologicznych dla cudzoziemców - uczestników projektu „Razem dla integracji”2018-10-05 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-09-27
15:17
Noga Aleksander
2020-08-14
14:02
Noga Aleksander
Świadczenie usług tłumaczeń uwierzytelnionych dokumentów dla cudzoziemców - uczestników projektu „Razem dla integracji”2018-10-05 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-09-27
15:24
Noga Aleksander
2020-08-14
14:01
Noga Aleksander
Świadczenie usługi tłumaczeń na trzy języki: angielski, rosyjski, ukraiński, treści platformy konsultacyjnej dla cudzoziemców – uczestników projektu „Razem dla integracji”2018-10-05 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-09-27
15:27
Noga Aleksander
2020-08-14
14:00
Noga Aleksander
Krótkie dwa filmy promujące: przebieg półkolonii oraz działalność Punktu Informacyjno - Doradczego2019-06-12 10:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-06-04
14:06
Noga Aleksander
2020-08-14
13:59
Noga Aleksander
Świadczenie usługi tłumaczeń na trzy języki: angielski, rosyjski, ukraiński, treści platformy konsultacyjnej dla cudzoziemców – uczestników projektu „Razem dla integracji”2019-06-12 10:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-06-04
14:16
Noga Aleksander
2020-08-14
13:58
Noga Aleksander
Organizacja 8 eventów integracyjnych - mikołajek dla dzieci cudzoziemskich i polskich uczęszczających do różnych szkół podstawowych z województwa opolskiego2019-11-08 13:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-10-31
12:06
Noga Aleksander
2020-08-14
13:57
Noga Aleksander
Przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z zakresu: bariery w komunikacji i sposób ich przełamywania, przezwyciężania barier i konfliktów na tle religijnym, etnicznym i rasowym oraz narodowym2019-09-30 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-09-20
15:10
Bińkowska Sylwia
2020-08-14
13:55
Noga Aleksander
Krótki filmik promujący przebieg eventów integracyjnych (mikołajki) dla dzieci cudzoziemskich i polskich uczestników projektu „Razem dla integracji”2019-11-12 10:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-11-04
14:46
Noga Aleksander
2020-08-14
13:54
Noga Aleksander
Opracowanie i druk raportu z prac Zespołu ds. integracji cudzoziemców w województwie opolskim2019-11-08 13:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-10-31
11:55
Noga Aleksander
2020-08-14
13:53
Noga Aleksander
Świadczenie usługi tłumaczeń na trzy języki: angielski, rosyjski, ukraiński, treści platformy konsultacyjnej dla cudzoziemców – uczestników projektu „Razem dla integracji”2020-01-08 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-12-30
12:15
Noga Aleksander
2020-08-14
13:52
Noga Aleksander
Krótki filmik promujący przebieg 4 półkolonii integracyjnych (ferie) dla dzieci cudzoziemskich i polskich uczestników projektu „Razem dla integracji”2020-02-07 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2020-01-30
15:11
Noga Aleksander
2020-08-14
13:51
Noga Aleksander
PRZEPROWADZENIE DWÓCH JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ W SIEDZIBIE OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU Z ZAKRESU: ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE DLA PRACODAWCÓW Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZATRUDNIAJĄCYCH OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH.2020-02-17 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2020-02-10
08:48
Bińkowska Sylwia
2020-08-14
13:50
Noga Aleksander
Świadczenie usług tłumaczeń uwierzytelnionych dokumentów dla cudzoziemców - uczestników projektu „Razem dla integracji”2020-01-08 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-12-30
12:08
Noga Aleksander
2020-08-14
13:47
Noga Aleksander
Organizacja 4 półkolonii integracyjnych w Opolu dla dzieci cudzoziemskich i polskich uczęszczających do szkół podstawowych 2019-12-30 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-12-18
15:10
Wiesiołek Joanna
2019-12-30
11:33
Zajdel Joanna
Dostawa urządzeń sieciowych wraz z elementami dodatkowymi w ramach projektu pt. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji2019-10-29 11:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-10-21
10:44
Parobiec Małgorzata
2019-11-26
11:23
Bebech Agnieszka
Zapytanie ofertowe dot. Organizacji 7 Szkoleń metodą warsztatową dla cudzoziemców2019-10-15 15:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-10-07
14:25
Łukaszczykiewicz Andrzej
2019-10-17
13:54
Wiesiołek Joanna
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej - obejścia uszkodzonej kanalizacji wewnątrz budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.2019-10-10Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-10-02
17:02
Rosińska-Urban Sylwia
2019-10-11
10:22
Rosińska-Urban Sylwia
Wymiana instalacji kanalizacyjnej - wykonanie obejścia uszkodzonej kanalizacji wewnątrz budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.2019-09-04 12:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-08-27
14:58
Rosińska-Urban Sylwia
2019-09-30
13:16
Rosińska-Urban Sylwia
Organizacja 4 półkolonii integracyjnych w Opolu dla dzieci cudzoziemskich i polskich uczęszczających do szkół podstawowych 2019-04-29 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-04-19
10:13
Wiesiołek Joanna
2019-04-30
13:13
Wiesiołek Joanna
Dostawa i montaż ścianki multimedialnej w ramach projektu pt. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”2019-03-15 11:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-03-07
14:30
Malinowska Agnieszka
2019-04-02
13:17
Wiesiołek Joanna
Organizacja jednego szkolenia/kursu dla kadry pedagogicznej pracującej z dzieckiem cudzoziemskim - powiat kluczborski2019-03-20 15:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-03-06
14:16
Wiesiołek Joanna
2019-03-29
15:36
Wiesiołek Joanna
Organizacja trzech szkoleń/kursów dla kadry pedagogicznej pracującej z dzieckiem cudzoziemskim - woj. opolskie2019-03-20 15:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-03-06
14:00
Wiesiołek Joanna
2019-03-29
15:31
Wiesiołek Joanna
Organizacja 9 eventów (wycieczek integracyjnych) dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z województwa opolskiego2019-03-28 10:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-03-20
13:03
Wiesiołek Joanna
2019-03-29
15:25
Wiesiołek Joanna
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.