Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zarządzenia Wojewody 1 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

 

Zarządzenia Wojewody do nr 159/2014 znajdują się pod adresem http://archiwumbipouw.e-wojewoda.pl/zarzadzenia-wojewody

Numer zarządzeniaZ dnia (data zarządzenia)Data publikacjiOstatnie zmianyOpisZałączniki
44/162016-04-012016-04-01
09:40
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:20
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania wniosku Rady Miasta Opola w sprawie zmiany granic Miasta Opola
45/162016-04-082016-04-12
15:11
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:15
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa
46/162016-04-082016-04-12
15:16
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:15
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie Nr 44/16 z dnia 1 kwietnia w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania wniosku Rady Miasta Opola w sprawie zmiany granic Miasta Opola
47/162016-04-142016-04-18
10:13
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:14
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia "Polityki bezpieczeństwa informacji" w Opolskim Urzędzie Wojewózkim w Opolu
48/162016-04-142016-04-18
10:16
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:14
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej
49/162016-04-142016-04-18
10:22
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:13
Wiesiołek Joanna
w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/16 Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji i wsparcia 31 Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa opolskiego, zmienionego zarządzeniem nr 39 Wojewody Opolskiego z dnia 22 marca 2016 r.
50/162016-04-142016-04-18
10:31
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:13
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2016 r.
51/162016-04-262016-04-26
15:00
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:12
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
52/162016-04-262016-04-26
15:02
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:12
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Reńska Wieś
53/162016-04-262016-04-26
15:20
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:11
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Opole
54/162016-04-262016-04-27
08:54
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:11
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie nr 14 Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jego zastępców oraz wydziałowych koordynatorów bezpieczeństwa informacji dla zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
55/162016-04-282016-05-06
13:22
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:11
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzeleczki
56/162016-05-062016-05-06
13:31
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:08
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Readaptacji i Pomocy Skazanym
58/162016-05-062016-05-09
11:13
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:10
Wiesiołek Joanna
w sprawie zamiany zarządzenia nr 96/15 Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2015 r.
57/162016-05-092016-05-09
11:12
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:10
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
59/162016-05-162016-05-17
11:47
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:09
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania elektronicznego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, zasad użytkowania systemu EZD oraz stosowania Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
60/162016-05-172016-05-17
13:19
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:07
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw Wyznaczenia i Wykonania Miejsca Upamiętniającego Ofiary Tragedii Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r.
61/162016-05-232016-05-23
12:14
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:09
Wiesiołek Joanna
w sprawie określenia sposobu realizacji zadań po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa opolskiego
62/162016-05-242016-05-24
14:44
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:08
Wiesiołek Joanna
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia "Regionalnego Ćwiczenia Obronnego - 2016"
63/162016-06-032016-06-03
13:33
Gaida Anna
2019-09-13
13:08
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji na Opolszczyźnie w dniach 8-9 lipca 2016 r. imprezy towarzyszącej szczytowi NATO w Warszawie
64/162016-06-092016-06-14
11:38
Waligóra Lena
2019-09-13
13:07
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Wyznaczenia i Wykonania Miejsca Upamiętniającego Ofiary Tragedii Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r.
65/162016-06-102016-06-14
13:08
Waligóra Lena
2019-09-13
13:23
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
66/162016-06-102016-06-14
13:36
Waligóra Lena
2019-09-13
13:05
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
65/162016-06-102016-06-14
14:17
Waligóra Lena
2019-09-13
13:05
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
67/162016-06-102016-06-14
14:52
Waligóra Lena
2019-09-13
13:06
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Opolskim oraz jego zastępców
68/162016-06-132016-06-14
14:55
Waligóra Lena
2019-09-13
13:06
Wiesiołek Joanna
w sprawie zmiany zarządzenia nr 132/14 w sprawie utworzenia Grupy Wsparcia na wypadek wystąpienia lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej na obszarze województwa opolskiego
69/162016-06-162016-06-24
10:16
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:04
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zadania inwestycyjnego na nieruchomości Skarbu Państwa
70/162016-06-162016-06-24
10:21
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:02
Wiesiołek Joanna
w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/15 Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2015 r.
71/162016-06-232016-06-24
10:23
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:02
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
72/162016-06-232016-06-24
10:26
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:01
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
73/162016-06-232016-06-24
10:28
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:01
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
74/162016-06-232016-06-24
10:31
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:00
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
75/162016-06-232016-06-24
10:34
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:03
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
76/162016-06-232016-06-24
10:36
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:59
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
77/162016-06-232016-06-24
10:38
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:59
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
78/162016-06-232016-06-24
10:41
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:58
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
79/162016-06-232016-06-24
10:44
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:58
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
80/162016-06-232016-06-24
10:50
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:57
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości przez Skarb Państwa na rzecz Gminy Paczków
81/162016-06-232016-06-24
11:00
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:56
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
82/162016-07-012016-07-01
13:32
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:55
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Opolskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
83/162016-07-072016-07-08
11:01
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:55
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrzeń Wielki
84/162016-07-082016-07-08
11:10
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:54
Wiesiołek Joanna
w sprawie wdrożenia "Procedury bezpieczeństwa informatycznego" w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
85/162016-07-112016-07-11
12:00
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:54
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie nr 84/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zgody na odstępienie od odwołania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Prudnik  oraz na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
86/162016-07-122016-07-12
12:43
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:54
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właścicieli i użytkownika wieczystego nieuchomości przyległych oraz udzielenia bonifikaty od ceny ich sprzedaży
87/162016-07-122016-07-12
13:21
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:53
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
88/162016-07-122016-07-12
13:23
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:52
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji na nieuchomości Skarbu Państwa
89/162016-07-122016-07-12
13:26
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:52
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
90/162016-07-122016-07-12
13:28
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:52
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
91/162016-07-122016-07-12
13:30
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:51
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa
92/162016-07-122016-07-12
13:32
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:51
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.