Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zarządzenia Wojewody 1 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

 

Zarządzenia Wojewody do nr 159/2014 znajdują się pod adresem http://archiwumbipouw.e-wojewoda.pl/zarzadzenia-wojewody

Numer zarządzeniaZ dnia (data zarządzenia)Data publikacjiOstatnie zmianyOpisZałączniki
77/202020-08-142020-09-07
16:12
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:12
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej
78/162016-06-232016-06-24
10:41
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:58
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
78/172017-07-132017-07-26
07:59
Wiesiołek Joanna
2018-03-19
14:40
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Strzelce Opolskie
78/182018-07-172018-08-08
10:43
Wiesiołek Joanna
2018-08-08
10:43
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa 
78/192019-06-212019-07-09
12:15
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
12:15
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
78/202020-08-142020-09-07
16:13
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:13
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
79/162016-06-232016-06-24
10:44
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:58
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
79/172017-07-132017-07-26
08:02
Wiesiołek Joanna
2018-03-19
14:38
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa
79/182018-07-252018-08-08
10:52
Wiesiołek Joanna
2018-08-08
10:54
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
79/192019-06-212019-07-09
12:54
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
12:54
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
79/202020-08-142020-09-07
16:14
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:14
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
8/162016-01-202016-01-20
13:57
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:29
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Skarbimierz
8/172017-01-252017-01-26
09:57
Wiesiołek Joanna
2018-03-14
10:35
Wiesiołek Joanna
dot. powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków składanych do konkursu w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"
8/182018-01-092018-01-10
10:09
Wiesiołek Joanna
2018-03-02
13:44
Wiesiołek Joanna
w sprawie zabezpieczenia medycznej obsługi kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
8/192019-01-242019-03-20
11:53
Wiesiołek Joanna
2019-03-20
11:53
Wiesiołek Joanna
zmieniające Zarządzenie nr 36/16 Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszone
8/202020-01-152020-02-26
13:57
Wiesiołek Joanna
2020-02-26
13:57
Wiesiołek Joanna
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 115/10 Wojewody Opolskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Opolu
80/162016-06-232016-06-24
10:50
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:57
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości przez Skarb Państwa na rzecz Gminy Paczków
80/172017-07-132017-07-26
08:05
Wiesiołek Joanna
2018-03-19
13:21
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Strzeleckiego
80/182018-08-072018-08-22
12:48
Wiesiołek Joanna
2018-08-22
12:48
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
80/192019-06-252019-07-09
12:59
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
12:59
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2019 na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021”, Edycja 2019
80/202020-08-142020-09-07
16:15
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:15
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
81/162016-06-232016-06-24
11:00
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:56
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
81/172017-07-192017-07-26
08:10
Wiesiołek Joanna
2018-03-19
13:19
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2017 na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021”, Edycja 2017.
81/182018-08-072018-08-22
12:57
Wiesiołek Joanna
2018-08-22
12:57
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
81/192019-07-042019-07-09
13:02
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
13:05
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
81/202020-08-142020-09-07
16:16
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:16
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
82/162016-07-012016-07-01
13:32
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:55
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Opolskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
82/172017-07-212017-08-07
11:04
Wiesiołek Joanna
2018-03-19
13:12
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
82/182018-08-072018-08-22
13:01
Wiesiołek Joanna
2018-08-22
13:01
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa
82/192019-07-052019-07-09
13:07
Wiesiołek Joanna
2019-07-09
13:07
Wiesiołek Joanna
w sprawie Karty audytu wewnętrznego
82/202020-08-142020-09-07
16:17
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:17
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
83/162016-07-072016-07-08
11:01
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:55
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrzeń Wielki
83/172017-08-042017-08-07
11:06
Wiesiołek Joanna
2018-03-19
13:10
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie nr 98/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw weryfikacji strat w mieniu komunalnym z terenu województwa opolskiego, spowodowanych przez klęski żywiołowe
83/182018-08-102018-08-22
13:03
Wiesiołek Joanna
2018-08-22
13:03
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
83/192019-07-092019-07-29
10:58
Wiesiołek Joanna
2019-07-29
11:00
Wiesiołek Joanna
w sprawie przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. „Piast-19” 
83/202020-08-142020-09-07
16:17
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:17
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
84/162016-07-082016-07-08
11:10
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:54
Wiesiołek Joanna
w sprawie wdrożenia "Procedury bezpieczeństwa informatycznego" w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
84/172017-08-042017-08-07
11:08
Wiesiołek Joanna
2018-03-19
12:48
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego
84/182018-08-282018-09-17
10:34
Wiesiołek Joanna
2018-09-17
10:34
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej komisji oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
84/192019-07-102019-07-31
11:39
Wiesiołek Joanna
2019-07-31
11:39
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
84/202020-08-142020-09-07
16:18
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:18
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
85/162016-07-112016-07-11
12:00
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:54
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie nr 84/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zgody na odstępienie od odwołania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Prudnik  oraz na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
85/172017-08-042017-08-07
11:11
Wiesiołek Joanna
2018-03-19
12:46
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
85/182018-09-032018-09-17
11:28
Wiesiołek Joanna
2018-09-17
11:28
Wiesiołek Joanna
w sprawie rozszerzenia zakresu działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
85/192019-07-162019-07-31
11:41
Wiesiołek Joanna
2019-07-31
11:41
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka
85/202020-08-142020-09-07
16:19
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:19
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
86/162016-07-122016-07-12
12:43
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
12:54
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właścicieli i użytkownika wieczystego nieuchomości przyległych oraz udzielenia bonifikaty od ceny ich sprzedaży
86/172017-08-042017-08-07
11:17
Wiesiołek Joanna
2018-03-19
12:45
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kolonowskie
86/182018-09-042018-09-18
14:03
Wiesiołek Joanna
2018-09-18
14:03
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji na nieruchomości Skarbu Państwa
86/192019-07-152019-07-31
11:45
Wiesiołek Joanna
2019-07-31
11:45
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.