Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zarządzenia Wojewody 1 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

 

Zarządzenia Wojewody do nr 159/2014 znajdują się pod adresem http://archiwumbipouw.e-wojewoda.pl/zarzadzenia-wojewody

Numer zarządzeniaZ dnia (data zarządzenia)Data publikacjiOstatnie zmianyOpisZałączniki
167/152015-12-032015-12-03
11:26
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
10:03
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
168/152015-12-072015-12-07
14:22
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
10:02
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania kontroli przez Wojewodę Opolskiego
169/152015-12-102015-12-10
12:19
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
10:00
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
170/152015-12-182015-12-21
09:16
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
09:58
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Identyfikacji Zagrożeń w Działalności Wojewody Opolskiego
171/152015-12-232015-12-23
10:20
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
09:59
Wiesiołek Joanna
w sprawie wskazania elektronicznego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, zasad użytkowania systemu EZD oraz stosowania Instrukcji archiwalnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
172/152015-12-232015-12-23
15:21
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
09:59
Wiesiołek Joanna
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku
173/152015-12-312016-01-04
12:37
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
09:58
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych w województwie opolskim
1/162016-01-052016-01-05
14:43
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:24
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku
2/162016-01-052016-01-05
14:45
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:25
Wiesiołek Joanna
w sprawie zabezpieczenia medycznej obsługi kwalifikacji wojskowej w 2016 roku
3/162016-01-112016-01-15
08:45
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:28
Wiesiołek Joanna
w sprawie utworzenia Zespołu w celu kwalifikacji ofert na udzielenie dotacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016
4/162016-01-182016-01-20
09:13
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:27
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego Realizację Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
5/162016-01-202016-01-20
09:52
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:28
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad i terminów przeprowadzenia oraz rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
6/162016-01-202016-01-20
13:53
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:29
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Gorzów Śląski
7/162016-01-202016-01-20
13:55
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:29
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
8/162016-01-202016-01-20
13:57
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:29
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Skarbimierz
9/162016-01-202016-01-20
13:59
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:30
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
10/162016-01-202016-01-20
14:01
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:30
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
11/162016-01-202016-01-20
14:03
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:31
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
12/162016-01-202016-01-21
10:20
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:31
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
13/162016-01-212016-01-21
10:24
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:32
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku
14/162016-01-262016-01-26
12:19
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:32
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jego zstępców oraz wydziałowych koordnatorów bezpieczeństwa informacji dla zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
15/162016-01-262016-01-27
09:42
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:33
Wiesiołek Joanna
w sprawie uzupełnienia Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
16/162016-01-272016-01-27
09:48
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:33
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania elektornicznego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatawiania i rozstrzygania spraw, zasad użytkowania systemu EZD oraz stosowania Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
17/162016-01-272016-01-27
10:43
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:34
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Paczków
18/162016-01-282016-01-29
10:12
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:34
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
19/162016-02-022016-02-03
13:06
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:34
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych
20/162016-02-032016-02-04
10:28
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:35
Wiesiołek Joanna
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie opolskim w 2016 roku
21/162016-02-082016-02-09
07:44
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:35
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
22/162016-02-112016-02-15
13:24
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:36
Wiesiołek Joanna
w sprawie powłania Komisji konkursowej
23/162016-02-152016-02-15
13:28
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:36
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
24/162016-02-162016-02-17
11:04
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:37
Wiesiołek Joanna
w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Opolskiego
25/162016-02-172016-02-17
11:06
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:38
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
26/162016-02-232016-02-23
10:50
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:37
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
27/162016-02-232016-02-23
13:34
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:27
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zadania inwestycyjnego na nieruchomości Skarbu Państwa
28/162016-02-242016-02-26
12:05
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:26
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania elektronicznego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, zasad uzytkowania systemu EZD oraz stosowania Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
29/162016-02-252016-02-26
12:08
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:26
Wiesiołek Joanna
zmieniajace zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 19/16 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych
30/162016-02-262016-03-16
10:11
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:25
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa
31/162016-02-292016-03-16
10:23
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:22
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
32/162016-03-092016-03-16
10:27
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:22
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji i wsparcia 31 Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa opolskiego
33/162016-03-102016-03-16
10:31
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:21
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brzegu
34/162016-03-112016-03-16
10:33
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:21
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Rady do spraw Rodziny
35/162016-03-142016-03-16
10:37
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:20
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie nr 90/15 Wojewody Opolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - wykonującego zadania Wojewody Opolskiego jako dysponenta  części budżetowej 85/16
36/162016-03-142016-03-16
10:42
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:19
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupeniającej przyspieszonej
37/162016-03-152016-03-16
12:31
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:19
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorow i instruktorow oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców szkolących osóby ubiegajace się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
38/162016-03-172016-03-17
10:49
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:18
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
39/162016-03-222016-03-24
12:33
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:18
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie nr 32/16 Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw koordynacji i wsparcia 31 Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa opolskiego
40/162016-03-232016-03-24
12:35
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:17
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Programu "Rodzina 500 plus"
41/162016-03-232016-03-24
12:40
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:17
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tułowice
42/162016-03-242016-03-24
12:42
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:17
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku
43/162016-04-012016-04-01
08:57
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:16
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.