Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zarządzenia Wojewody 1 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

 

Zarządzenia Wojewody do nr 159/2014 znajdują się pod adresem http://archiwumbipouw.e-wojewoda.pl/zarzadzenia-wojewody

Numer zarządzeniaZ dnia (data zarządzenia)Data publikacjiOstatnie zmianyOpisZałączniki
89/202020-09-022020-09-07
16:23
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:23
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
88/202020-08-142020-09-07
16:22
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:22
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Cisek
87/202020-08-142020-09-07
16:21
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:21
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
86/202020-08-142020-09-07
16:20
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:20
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
85/202020-08-142020-09-07
16:19
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:19
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
84/202020-08-142020-09-07
16:18
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:18
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
83/202020-08-142020-09-07
16:17
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:17
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
82/202020-08-142020-09-07
16:17
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:17
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
81/202020-08-142020-09-07
16:16
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:16
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
80/202020-08-142020-09-07
16:15
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:15
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
79/202020-08-142020-09-07
16:14
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:14
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
78/202020-08-142020-09-07
16:13
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:13
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
77/202020-08-142020-09-07
16:12
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:12
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej
76/202020-08-142020-09-07
16:11
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:11
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
75/202020-08-012020-09-07
16:10
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:10
Wiesiołek Joanna
w sprawie odwołania rzecznika dyscyplinarnego ds. osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
74/202020-08-172020-09-07
16:09
Wiesiołek Joanna
2020-09-07
16:09
Wiesiołek Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
73/202020-08-112020-08-12
11:27
Wiesiołek Joanna
2020-08-12
11:27
Wiesiołek Joanna
w sprawie rozszerzenia zakresu działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
72/202020-07-312020-08-04
08:48
Wiesiołek Joanna
2020-08-04
08:48
Wiesiołek Joanna
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – wykonującego zadania Wojewody Opolskiego jako dysponenta części budżetowej 85/16
71/202020-08-012020-08-03
11:02
Wiesiołek Joanna
2020-08-03
11:02
Wiesiołek Joanna
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
70/202020-07-302020-08-03
11:01
Wiesiołek Joanna
2020-08-03
11:01
Wiesiołek Joanna
w sprawie uchylenia zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków rzecznika dyscyplinarnego ds. osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
69/202020-06-252020-07-30
11:19
Wiesiołek Joanna
2020-07-30
11:19
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2020 na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021”, Edycja 2020
68/202020-06-232020-06-24
12:31
Wiesiołek Joanna
2020-06-24
12:31
Wiesiołek Joanna
w sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa opolskiego
67/202020-06-172020-06-24
12:30
Wiesiołek Joanna
2020-06-24
12:30
Wiesiołek Joanna
 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa
66/202020-06-172020-06-24
12:29
Wiesiołek Joanna
2020-06-24
12:29
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości na rzecz współwłaściciela
65/202020-06-172020-06-24
12:29
Wiesiołek Joanna
2020-06-24
12:29
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa
64/202020-06-172020-06-24
12:28
Wiesiołek Joanna
2020-06-24
12:28
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości Skarbu Państwa oraz na odstąpienie od przetargowego obowiązku zawarcia tej umowy
63/202020-06-172020-06-24
12:27
Wiesiołek Joanna
2020-06-24
12:27
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
62/202020-06-172020-06-24
12:26
Wiesiołek Joanna
2020-06-24
12:26
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa
61/202020-06-172020-06-24
12:26
Wiesiołek Joanna
2020-06-24
12:26
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
60/202020-06-172020-06-24
12:25
Wiesiołek Joanna
2020-06-24
12:25
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Nyskiego
59/202020-06-172020-06-22
14:08
Wiesiołek Joanna
2020-06-22
14:08
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
58/202020-06-172020-06-22
14:07
Wiesiołek Joanna
2020-06-22
14:07
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
56/202020-06-172020-06-22
14:04
Wiesiołek Joanna
2020-06-22
14:06
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
57/202020-06-172020-06-22
14:05
Wiesiołek Joanna
2020-06-22
14:05
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
55/202020-06-172020-06-22
14:02
Wiesiołek Joanna
2020-06-22
14:02
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
54/202020-06-172020-06-22
10:07
Wiesiołek Joanna
2020-06-22
10:07
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
53/202020-06-172020-06-22
10:07
Wiesiołek Joanna
2020-06-22
10:07
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kluczbork
52/202020-06-172020-06-22
10:06
Wiesiołek Joanna
2020-06-22
10:06
Wiesiołek Joanna
w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
44/202020-04-212020-04-21
13:55
Wiesiołek Joanna
2020-06-17
11:07
Wiesiołek Joanna
w sprawie zasad specjalnego trybu organizacji testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.  
51/202020-05-262020-06-05
15:42
Wiesiołek Joanna
2020-06-05
15:42
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii
50/202020-04-272020-05-08
13:11
Wiesiołek Joanna
2020-05-08
13:11
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego
49/202020-05-042020-05-08
13:10
Wiesiołek Joanna
2020-05-08
13:10
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domaszowice
48/202020-04-292020-05-08
13:06
Wiesiołek Joanna
2020-05-08
13:06
Wiesiołek Joanna
sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/18 Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w Opolu do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
47/202020-04-302020-05-08
13:05
Wiesiołek Joanna
2020-05-08
13:05
Wiesiołek Joanna
w sprawie zmiany częstotliwości odbioru odpadów określonych frakcji na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
46/202020-04-082020-04-21
13:57
Wiesiołek Joanna
2020-04-21
13:57
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
45/202020-04-022020-04-21
13:56
Wiesiołek Joanna
2020-04-21
13:56
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2020 r.
43/202020-03-112020-03-24
13:05
Wiesiołek Joanna
2020-03-24
13:05
Wiesiołek Joanna
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa opolskiego
42/202020-03-102020-03-24
13:00
Wiesiołek Joanna
2020-03-24
13:00
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do Spraw Dostępności w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu  
41/202020-03-092020-03-24
12:52
Wiesiołek Joanna
2020-03-24
12:52
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu ds. strat w rolnictwie wywołanych na skutek negatywnych zjawisk atmosferycznych
40/202020-03-052020-03-24
12:43
Wiesiołek Joanna
2020-03-24
12:43
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.