Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zarządzenia Wojewody 1 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

 

Zarządzenia Wojewody do nr 159/2014 znajdują się pod adresem http://archiwumbipouw.e-wojewoda.pl/zarzadzenia-wojewody

Numer zarządzeniaZ dnia (data zarządzenia)Data publikacjiOstatnie zmianyOpisZałączniki
8/162016-01-202016-01-20
13:57
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:29
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Skarbimierz
7/162016-01-202016-01-20
13:55
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:29
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
6/162016-01-202016-01-20
13:53
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:29
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Gorzów Śląski
5/162016-01-202016-01-20
09:52
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:28
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad i terminów przeprowadzenia oraz rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
3/162016-01-112016-01-15
08:45
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:28
Wiesiołek Joanna
w sprawie utworzenia Zespołu w celu kwalifikacji ofert na udzielenie dotacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016
4/162016-01-182016-01-20
09:13
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:27
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego Realizację Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
27/162016-02-232016-02-23
13:34
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:27
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zadania inwestycyjnego na nieruchomości Skarbu Państwa
28/162016-02-242016-02-26
12:05
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:26
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania elektronicznego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, zasad uzytkowania systemu EZD oraz stosowania Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
29/162016-02-252016-02-26
12:08
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:26
Wiesiołek Joanna
zmieniajace zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 19/16 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych
30/162016-02-262016-03-16
10:11
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:25
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa
2/162016-01-052016-01-05
14:45
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:25
Wiesiołek Joanna
w sprawie zabezpieczenia medycznej obsługi kwalifikacji wojskowej w 2016 roku
1/162016-01-052016-01-05
14:43
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:24
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku
65/162016-06-102016-06-14
13:08
Waligóra Lena
2019-09-13
13:23
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
31/162016-02-292016-03-16
10:23
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:22
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
32/162016-03-092016-03-16
10:27
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:22
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji i wsparcia 31 Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa opolskiego
33/162016-03-102016-03-16
10:31
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:21
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brzegu
34/162016-03-112016-03-16
10:33
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:21
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Rady do spraw Rodziny
35/162016-03-142016-03-16
10:37
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:20
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie nr 90/15 Wojewody Opolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - wykonującego zadania Wojewody Opolskiego jako dysponenta  części budżetowej 85/16
44/162016-04-012016-04-01
09:40
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:20
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania wniosku Rady Miasta Opola w sprawie zmiany granic Miasta Opola
36/162016-03-142016-03-16
10:42
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:19
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupeniającej przyspieszonej
37/162016-03-152016-03-16
12:31
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:19
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorow i instruktorow oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców szkolących osóby ubiegajace się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
38/162016-03-172016-03-17
10:49
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:18
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
39/162016-03-222016-03-24
12:33
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:18
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie nr 32/16 Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw koordynacji i wsparcia 31 Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa opolskiego
40/162016-03-232016-03-24
12:35
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:17
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Programu "Rodzina 500 plus"
41/162016-03-232016-03-24
12:40
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:17
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tułowice
42/162016-03-242016-03-24
12:42
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:17
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku
43/162016-04-012016-04-01
08:57
Jabłońska Grażyna
2019-09-13
13:16
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
45/162016-04-082016-04-12
15:11
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:15
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa
46/162016-04-082016-04-12
15:16
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:15
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie Nr 44/16 z dnia 1 kwietnia w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania wniosku Rady Miasta Opola w sprawie zmiany granic Miasta Opola
47/162016-04-142016-04-18
10:13
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:14
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia "Polityki bezpieczeństwa informacji" w Opolskim Urzędzie Wojewózkim w Opolu
48/162016-04-142016-04-18
10:16
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:14
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej
49/162016-04-142016-04-18
10:22
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:13
Wiesiołek Joanna
w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/16 Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji i wsparcia 31 Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa opolskiego, zmienionego zarządzeniem nr 39 Wojewody Opolskiego z dnia 22 marca 2016 r.
50/162016-04-142016-04-18
10:31
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:13
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2016 r.
51/162016-04-262016-04-26
15:00
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:12
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
52/162016-04-262016-04-26
15:02
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:12
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Reńska Wieś
53/162016-04-262016-04-26
15:20
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:11
Wiesiołek Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Opole
54/162016-04-262016-04-27
08:54
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:11
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie nr 14 Wojewody Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jego zastępców oraz wydziałowych koordynatorów bezpieczeństwa informacji dla zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
55/162016-04-282016-05-06
13:22
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:11
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzeleczki
57/162016-05-092016-05-09
11:12
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:10
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
58/162016-05-062016-05-09
11:13
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:10
Wiesiołek Joanna
w sprawie zamiany zarządzenia nr 96/15 Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2015 r.
59/162016-05-162016-05-17
11:47
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:09
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania elektronicznego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, zasad użytkowania systemu EZD oraz stosowania Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
61/162016-05-232016-05-23
12:14
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:09
Wiesiołek Joanna
w sprawie określenia sposobu realizacji zadań po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa opolskiego
62/162016-05-242016-05-24
14:44
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:08
Wiesiołek Joanna
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia "Regionalnego Ćwiczenia Obronnego - 2016"
56/162016-05-062016-05-06
13:31
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:08
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Readaptacji i Pomocy Skazanym
63/162016-06-032016-06-03
13:33
Gaida Anna
2019-09-13
13:08
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji na Opolszczyźnie w dniach 8-9 lipca 2016 r. imprezy towarzyszącej szczytowi NATO w Warszawie
60/162016-05-172016-05-17
13:19
Proniewicz Iwona
2019-09-13
13:07
Wiesiołek Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw Wyznaczenia i Wykonania Miejsca Upamiętniającego Ofiary Tragedii Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r.
64/162016-06-092016-06-14
11:38
Waligóra Lena
2019-09-13
13:07
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Wyznaczenia i Wykonania Miejsca Upamiętniającego Ofiary Tragedii Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r.
67/162016-06-102016-06-14
14:52
Waligóra Lena
2019-09-13
13:06
Wiesiołek Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Opolskim oraz jego zastępców
68/162016-06-132016-06-14
14:55
Waligóra Lena
2019-09-13
13:06
Wiesiołek Joanna
w sprawie zmiany zarządzenia nr 132/14 w sprawie utworzenia Grupy Wsparcia na wypadek wystąpienia lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej na obszarze województwa opolskiego
66/162016-06-102016-06-14
13:36
Waligóra Lena
2019-09-13
13:05
Wiesiołek Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.