Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego będące na stanie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

OGŁOSZENIE
o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego będących na stanie
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004) Opolski Urząd Wojewódzki
w Opolu, informuje o zużytych i zbędnych rzeczowych składnikach majątku ruchomego
przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.


1. Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 w/w Rozporządzenia zainteresowane
otrzymaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych
w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski
zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres organu lub jednostki wraz z danymi kontaktowymi,
b) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
c) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis),
o który występuje jednostka,
d) oświadczenie, że zapoznano się ze stanem składników rzeczowych majątku
ruchomego,
e) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie
odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
f) uzasadnienie.


2. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzenia zainteresowane nabyciem
w formie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych
w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu wraz z danymi
kontaktowymi,
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis),
o który występuje jednostka,
c) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku
ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole
zdawczo-odbiorczym,
d) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych
z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
e) wskazanie sposobu wykorzystania rzeczowego majątku ruchomego przez
podmiot wnioskujący o darowiznę,
f) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Przy wyborze sposobu zagospodarowania składnika majątku zostaną uwzględnione,
w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek budżetowych.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data
wpływu) do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 15.30.

Wytworzył(a): Łukaszczykiewicz Andrzej
Wprowadził(a): Łukaszczykiewicz Andrzej
Opublikował(a): Łukaszczykiewicz Andrzej
Liczba wyświetleń: 192

Data wytworzenia: 2020-07-03 11:18:58
Data publikacji: 2020-07-03 11:19:02
Ostatnio aktualizował(a): Łukaszczykiewicz Andrzej
Data ostatniej zmiany: 2020-07-03 11:23:32

Historia zmian artykułu:
2020-07-03 11:23:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Łukaszczykiewicz Andrzej, Edycja artykułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.